ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
    ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
    Η Α.Σ. «Δίκτυο Αλληλεγγύης», σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα της, στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου «Αποστολή Για Την Κοινωνική Ένταξη Και Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων», της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013». Το Σχέδιο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2012 και ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2014 και αφορά την υποστήριξη και προετοιμασία των ωφελούμενων μέσω επαγγελματικής κατάρτισης και συμβουλευτικής για τη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας στον τομέα της παροχής προνοιακών υπηρεσιών. Η προώθηση στην Απασχόληση που επιχειρεί το Σχέδιο θα επιτευχθεί μέσω της σύστασης 3 Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) καθώς και μέσω της δημιουργίας Νέων Θέσεων Εργασίας σε επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης.